BIEGŁY SĄDOWY - SPECJALISTA
rybactwo śródlądowe, ochrona środowiska, gospodarka wodna
mgr inż . Kazimierz Ostrowski
Kwalifikacje
- studia na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego  AR-T (obecnie      UWM)w Olsztynie
- praktyka i praca w Pracowni Rybactwa Jeziorowego IRS Olsztyn
- roczny kurs Prawa Gospodarczego w MSM w Warszawie
- strudia podyplomowe Środowisko Naturalne i Rolnictwo w UO w OpoluDokonania  Publikacje

  Doświadczeia i badania były publikowane w czasopismach branżowych i naukowych:
- Wiadomości Wędkarskie - Problemy rybactwa rekreacyjnego na jeziorze Wigry - tekst powstał w efekcie moich dwuletnich badań wędkarzy wigierskich,
- Wędkarz Polski - Wędkarskie głaskanie - efekt obserwacji zachowań wędkarzy na zawodach, rozciąganie ryb przez "głaskanie" , naciąganie długości ryby do potrzeb uzyskania wyniku,
- Wędkarz Polski - Wędkarstwo a ochrona środowiska - wskazuje na negatywny wpływ nęcenia ryb przez wędkarzy na zawodach , obliczenia ilości dostarczanych do wody z zanętą biogenów jakimi są azot i fosfor,
- Archiwum Ochrony Środowiska, Polska Akademia Nauk Instytut Inżynierii Środowiska, - Phitomicrobentos of the Kłodzka Valley rivers, vol. 33, 2007 r, - komunikat oparty o badania mikrobentosu dorzecza Nysy Kłodzkiej w Kotlinie Kłodzkiej


- Operaty wodnoprawne : wykonałem kilkadziesiąt operatów wodnoprawnych na rybackie korzystanie z wód, na pobór i piętrzenie wód. Użytkownicy uzyskali pozytywne decyzje urzędowe na podstawie tych opracowań. Ważniejsze opracowania to:
- operaty wodnoprawne na rybackie korzystanie z wód regionu częstochowskiego (Warta, Liswarta, zbiornik Poraj, Biała Lelowska, Pilica, Wiercica, zbiornik Blachownia) oraz regionu górnośląskiego (Wisła, Czarna i Biała Przemsza, Ruda, Kłodnica, zbiorniki Przeczycki, Dzierżno Duże i Małe, Pławniowice, Łąka, Kozłowa Góra)
- Operaty rybackie : zmiany prawne sposobu użytkowania wód publicznych wymusiło prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnej z przepisami prawa i wiedzą ekologiczną. Jestem autorem operatów rybackich na wiele obwodów rybackich rzecznych oraz na zbiorniki zaporowe . Opinie naukowe ośrodków uprawnionych do opiniowania tych opracowań (Katedry Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Akademii Rolniczej w Szczecinie, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie) podkreślają dobrą znajomość zagadnienia jak też oryginalność opracowań (m. in. badań zasobności pokarmowej i stanu czystości wód na podstawie badań organizmów mikro fito i zoobentosu,  planktonu)- tu wykorzystuję wiedzę i umiejętności żony. Ważniejsze opracowania to operaty rybacki rzek Warta, Liswarta, Biała Lelowska, Wiercica, Biała i Czarna Przemsza, Ruda, Pszczynka, Olza, Nysa Kłodzka, Biała Lądecka, oraz zbiorników :Pławniowice, Łąka, Topola i kilkanaście innych rzek i zbiorników.
Energetyka wodna i wiatrowa: jestem autorem raportów oddziaływania na środowisko dla Małych Elektrowni wodnych
- Stara Wieś na Wierzycy
- Dębowy Gaj na Bobrze 2 el. : odbudowa elektrowni wodnej oraz budowa nowej MEW
- Ławszowa na Kwisie - budowa nowej MEW
- przeglądy i inwentaryzacje przyrodnicze dla planowanych MEW w Zagórzu na Sanie, Waganowice na Szreniawie, Harasiuki i Ulanów na Tanwi, Doły Biskupie na Świślinie, Ratowice na Odrze

Ocena lokalizacji El Wiatrowej w Workiejmach k. Lidzbarka War.

Środowisko, powierzchnia ziemi:
- wykonałem kilka projektów rekultywacji wyrobisk po eksploatacji kruszyw,
- opinie wpływu na środowisko samowolnego wydobywania kopalin  m. in. w Graczach i w Przeczycach,
- ekspertyza wpływu na środowisko wodne i ichtiofaunę eksploatacji kruszyw z koryta Odry k/Raciborza
- opinie i ekspertyzy zmiany powierzchni ziemi przez działalność gospodarczą,
- ekspertyzy i opinie zmian stanu wody na gruncie

Ekspertyzy i opinie :
Szereg opinii dot. kłusownictwa rybackiego w całej Polsce, m. in w Łomży, Pułtusku, Krasnymstawie, Międzyrzeczu.

Opinie dot. zanieczyszczenia wód i ich skutków: m. in. dla rzeki Raduni, Nysy, stawów koło Grodziska Wlkp., stawu koło Gorzowa Wlkp
Profil :Ekologia, ekologia wód, rybactwo, hodowla ryb, ochrona środowiska, gospodarka wodna
Kreator stron internetowych - strona bez programowania