BIEGŁY SĄDOWY - SPECJALISTA
rybactwo śródlądowe, ochrona środowiska, gospodarka wodna
mgr inż . Kazimierz Ostrowski
Wykonuję dla klientów indywidualnych, instytucji i sądów
opinie , ekspertyzy i programy:
 • wyceny strat w rybostanie wskutek zanieczyszczeń różnego pochodzenia
 • programy hodowlane obiektów stawowych ryb karpiowatych, łososiowatych i innych
 • technologie hodowli ryb - obiegi zamknięte wody, napowietrzanie, uzdatnianie wody
 • raporty wpływu na środowisko obiektów rybackich , budownictwa hydrotechnicznego, MEW, małych zakładów produkcyjnych
 • operaty wodnoprawne
 • operaty rybackie obwodów rybackich
 • oceny czystości i zasobności pokarmowej wód na podstawie badań biologicznych
 • biologiczne programy zapobiegania eutrofizacji
 • projekty rekultywacji wód i gruntów, likwidacja substancji biogennych z hodowli ryb,
 • biologiczne systemy oczyszczania ścieków (metody hydrobotaniczne )
 • oceny, ekspertyzy, opinie dot. zmian i kosztów strat w środowisku przyrodniczym na wskutek zanieczyszczeń

Niektóre odmiany karpi koi

Darmowa strona www - zrób ją sam!