BIEGŁY SĄDOWY - SPECJALISTA
rybactwo śródlądowe, ochrona środowiska, gospodarka wodna
mgr inż . Kazimierz Ostrowski
Wykonuję dla klientów indywidualnych, instytucji i sądów
opinie , ekspertyzy i programy:
  • wyceny strat w rybostanie wskutek zanieczyszczeń różnego pochodzenia
  • programy hodowlane obiektów stawowych ryb karpiowatych, łososiowatych i innych
  • technologie hodowli ryb - obiegi zamknięte wody, napowietrzanie, uzdatnianie wody
  • raporty wpływu na środowisko obiektów rybackich , budownictwa hydrotechnicznego, MEW, małych zakładów produkcyjnych
  • operaty wodnoprawne
  • operaty rybackie obwodów rybackich
  • oceny czystości i zasobności pokarmowej wód na podstawie badań biologicznych
  • biologiczne programy zapobiegania eutrofizacji
  • projekty rekultywacji wód i gruntów, likwidacja substancji biogennych z hodowli ryb,
  • biologiczne systemy oczyszczania ścieków (metody hydrobotaniczne )

Niektóre odmiany karpi koi

Kreator stron internetowych - strona bez programowania